REGULAMENT OFICIAL GIVEAWAY EMPER 11


1. Organizator


Organizatorul concursului este SC ACASIA CONSTRUCT SRL, persoană juridică cu sediul social în București, sector 6, Aleea Zvoristea, nr. 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/5311/2015, CUI 34450115 (denumit în cele ce urmează “Organizatorul”). Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți.


2. Durata concursului


Concursul începe la data de 09.11.2020 și se încheie la data de 12.11.2020, ora 23:59:59.


3. Locul de desfășurare a concursului și condițiile de participare


Concursul se desfășoară exclusiv pe pagina de Instagram Adelina Pestritu (@adelina.pestritu) https://instagram.com/adelina.pestritu/
Are drept de participare orice vizitator care îndeplinește toate condițiile de mai jos:
● respectă mecanismul concursului (punctul 5)
● este cetățean român sau rezident pe teritoriul României la data înscrierii în concurs și are minim 18 ani împliniți la data participării, indiferent de sex, naționalitate sau religie;
● este de acord cu publicarea numelui lui, în cazul în care este câștigător, pe pagina de facebook/instagram Emper.ro (https://www.instagram.com/emper.ro/) și pagina de Instagram Adelina Pestritu (https://www.instagram.com/adelina.pestritu/) și pe site-ul https://www.emper.ro;
● confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.
Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care respectă toate condițiile de participare la concurs. Nu au drept de participare angajații Organizatorului si colaboratorii care contribuie la realizarea acestui concurs si rudele de gradul I ale acestora.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare.
Dreptul de participare va fi anulat automat în condițiile în care Organizatorul constată tentative de fraudare a concursului.


4. Regulamentul concursului


Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, orice modificare a acestuia intrând în vigoare prin publicarea pe această pagină, care găzduiește în mod oficial regulamentul concursului. În cazul modificării acestui Regulament, Organizatorul poate înștiința participanții prin e-mail, însă nu este obligat să o facă.


5. Mecanismul concursului


Concursul Giveaway Emper 11 este anunțat pe pagina de Instagram Emper (@emper.ro) https://www.instagram.com/emper.ro/ și pe pagina de Instagram Adelina Pestritu (@adelina.pestritu) https://www.instagram.com/adelina.pestritu/ . În data de 09.11.2020, va fi postat concursul pe Instagram iar utilizatorii trebuie să îndeplinească toți pașii următori pentru a se înscrie în concurs:

- să dea follow paginii de Instagram Emper.ro (@emper.ro)
- să dea un comentariu în care să eticheteze 3 prieteni cărora le plac esențele puternice, în cadrul postării de concurs din pagina de Instagram Adelina Pestritu (@adelina.pestritu) https://www.instagram.com/adelina.pestritu/.
- pentru mai multe șanse de câștig, concurenții pot lăsa mai multe comentarii, dar cu tag-uri diferite.

În concurs intră toți utilizatorii ce respectă condițiile prezentate în postare și în acest regulament, până la dată de 12.11.2020 , ora 23:59:59.


6. Desemnarea și anunțarea câștigătorului


În urmă concursului va fi desemnat un singur câștigător și o rezervă. Câștigătorul este anunțat cel târziu în data de 16.11.2020, ora 20, va fi ales de catre Organizatorul concursului și va fi desemnat în cadrul unui story pe pagina de Instagram Emper.ro (https://instagram.com/emper.ro/) și pe pagina de Instagram Adelina Pestritu (https://www.instagram.com/adelina.pestritu/). De asemenea, numele câștigătorului poate fi afișat și pe paginile de facebook și instagram Emper.ro, cât și pe site-ul https://emper.ro. Câștigătorul va fi contactat de către organizator (Emper). Dacă acesta nu va putea fi contactat și nu își revendică premiul în termen de 3 zile lucrătoare (72 ore) de la anunțarea lui, va fi contactată rezerva numărul 1. Câștigătorul va semna un proces-verbal de predare-primire si acceptanta a premiului. Acesta trebuie să prezinte o copie a unui act de identitate valabil.


7. Premiile oferite


În concurs este disponibil un singur premiu însemnând suma de 11.000 RON virament in contul bancar al castigatorului si 11 parfumuri in valoare de 1.119 lei.


8. Prelucrarea datelor cu caracter personal


Fiecare participant declară că este de acord că datele sale cu caracter personal să între în baza de date a Organizatorului în vederea desfășurării concursului. Toate formularele participante la concurs devin proprietatea Organizatorului, care se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților sau câștigătorului la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.Tuturor abonaților participanți la concurs le sunt garantate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).


9. Responsabilitatea Organizatorului


Organizatorul nu are nici o răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de proprietatea premiului după acordarea acestuia. Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiului și nu acordă alt termen de garanție, de utilizare sau funcționare pentru premiul acordat în cadrul concursului. Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, acesta neavând obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile. Înscrierea în acest concurs înseamnă pentru participanți aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acestuia.
 


10. Încetarea concursului


Organizatorul stabilește perioada de desfășurare a acestui concurs. Prezentul concurs poate înceta de asemenea în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continuă prezentul concurs.


11. Taxe și impozite aferente


Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa achite impozitul aferent premiului castigat in conformitate cu dispozitiile legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. Prin participarea la concurs, castigatorul declara ca este de acord cu mecanismul de impozitare.


12. Litigii


În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.


*Concursul nu este în nici un fel finanțat, sponsorizat sau menținut de către Facebook/Instagram.